Nawigacja

 • Szkolenie w Grecji.

  25 września 2017 roku dwie nauczycielki z naszej szkoły wyjechały na tygodniowy kurs metodyczny do stolicy Grecji, Aten. Tam też, 12 nauczycielek języka angielskiego z różnych krajów Europy pod opieką eksperta z Wielkiej Brytanii zgłębiały temat: „Nauczanie języka angielskiego metodą CLIL”. CLIL czyli Content and Language Integrated Learning oznacza dosłownie Nauczanie Zintegrowane Języka Obcego i Przedmiotu, a chodzi w nim o to, aby posługując się językiem angielskim przekazywać wiadomości z innych przedmiotów np. przyrody, matematyki, historii, geografii itp. W naszej szkole ta metoda stosowana jest na lekcjach w klasach o poszerzonym programie języka angielskiego oraz na wybranych lekcjach w pozostałych klasach. Nasz udział w szkoleniu miał więc na celu udoskonalenie prowadzonych w szkole zajęć. Podczas kursu analizowałyśmy następujące pytania:

  • jak połączyć naukę języka z innym przedmiotem, innymi słowy jakie wybrać treści aby uczeń mógł pojąć zarówno język jak i przekazywaną wiedzę;
  • jakie zadawać pytania, aby zmotywować umysł ucznia do podjęcia tego trudnego wysiłku jakim jest myślenie;
  • jak wspomagać ucznia w jego ciężkiej pracy;
  • jak zachęcać ucznia do mówienia i słuchania;
  • i ostatnie, ale nie najmniej ważne – jak oceniać sprawiedliwie.

   

  Udział w kursie był bardzo ciekawy, ale też intensywny. Wszystkie zdobyte tam informacje pochłaniałyśmy skwapliwie, żeby je potem jak najlepiej wykorzystać na lekcjach języka angielskiego i realioznawstwa.

          
  09.01.2018 14:51 | więcej »
 • Od 15 października dwie nauczycielki rozpoczęły realizację mobilności w Executive Treining Institute- ETI na Malcie. 
  Kurs obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
  - Strony internetowe: projektowanie strony internetowej / integracja różnych elementów w witrynie internetowej
  - WIKI: jak to działa i zastosowanie potencjału. Projektowanie projektów WIKI / WIKI
  - Tworzenie różnorakich materiałów online do celów edukacyjnych
  - Korzystanie z interaktywnej tablicy i tworzenie zadań do zastosowania w pracy z tablicą interaktywną
  - CMC: komunikacja komputerowa
  - Tworzenie Chat Room
  - Techno-Tools: pobieranie i edycja wideoklipów
  - Animowanie pokazów slajdów i tworzenie projektów wideo / slajdów
  - Konkordancje, używanie słowników online i tezaurusa wizualnego
  - Wbudowane kanały RSS
  - Podcasting
  - Przygotowywanie / nagrywanie dźwięku do użytku online
  - Techno-Tools: nagrywanie lekcji z ekranu komputera
  - Webquests i ich potencjał edukacyjny
  - Pulpity nawigacyjne

  Dodatkowo kurs opatrzony jest bogatym programem z zakresu realioznawstwa.
  Wszystkie zajęcia i program społeczny prowadzone są w języku angielskim, co dodatkowo wpływa na rozwój umiejętności językowych uczestniczek.
      
  23.10.2017 20:56 | więcej »
 •  
  18 września rozpoczęliśmy realizację mobilności projektu „Dwujęzyczność i technologie”.

     W jego ramach czworo nauczycieli udało się do Londynu celem podniesienia kompetencji językowych. Zajęcia obejmowały następujące zagadnienia:
  • Umiejętności komunikacyjne w różnych sytuacjach życia codziennego.
  • Poprawne wypowiadanie się na tematy związane z doświadczeniami i przeżyciami.
  • Stosowanie form wypowiedzi adekwatnych w stosunku do poznawanej rzeczywistości.
  • Tworzenie okazji sprzyjających rozwijaniu umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania.
  • Zagadnienia z zakresu gramatyki języka angielskiego w zakresie tematycznym na poziomieA1- A2, B1-B2.
   
  Kurs prowadzony był przez lektorów Language Studies International- London Central. Praca przebiegała w grupach międzynarodowych, do których uczestnicy zostali przydzieleni po wstępnych testach i rozmowach kwalifikacyjnych.
  Zajęcia obejmowały również zagadnienia z zakresu realioznawstwa. Jego program objął zapoznanie się z tradycją, kulturą i sztuką Wielkiej Brytanii.
  Fotorelacja przedstawia zarówno wycinki zajęć dydaktycznych, jak i miejsca poznane w ramach realioznawstwa.
   
  22.10.2017 21:38 | więcej »
 • 02.02.2017 09:18 | więcej »