Nawigacja

 • Szkoła Podstawowa Nr 48 w Szczecinie  organizuje

  II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

  NA HASŁO 

  CHRONIĄCE SZCZECIŃSKIE KROKUSY

   

   

  REGULAMIN

  CELE

  • Popularyzacja dbałości o przyrodę w naszym  mieście.
  • Kształcenie odpowiedzialności za stan  otoczenia.
  • Rozbudzanie wrażliwości  u dzieci, młodzieży i dorosłych.

  UCZESTNICY

  • Konkurs ma charakter otwarty,  a udział w nim jest bezpłatny.
  • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie  szkół podstawowych i Szczecina i okolic.
  • Udział w konkursie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.

   TEMAT i  FORMA

  • Zadaniem konkursowym jest napisanie hasła zachęcającego  do ochrony szczecińskich krokusów. 
  • Hasło może być napisane w formie elektronicznej /e-mail/  lub papierowej.

   

  PRACE KONKURSOWE

  1.  Szkoła może nadesłać dowolną ilość haseł, ale każdy uczeń  wykonuje  tylko jedną pracę konkursową.
  2. Hasło powinno  być  samodzielną pracą  uczestnika.
  3. Każdą hasło należy opatrzyć  następującymi danymi:

  a)  imię i nazwisko autora hasła , klasa i dokładny adres szkoły (wraz  

        z e-mailem),

  b)  imię i nazwisko, e-mail nauczyciela (innej osoby), pod kierunkiem którego praca została wykonana.
   

  1. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883)
  2. Nadesłane prace oceni komisja powołana przez Organizatora.
  3. Hasła zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:
  • klasy I-III
  • klasy IV-VII
          7. Przy ocenie haseł Komisja będzie brała pod uwagę:
  • zgodność pracy z tematem  Konkursu,
  • poprawność językową,
  • jasność  i zwięzłość przekazu,
  • oryginalność. 
       8. Zgłoszenie hasła do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika i jego opiekuna niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem  zgody na przetwarzanie danych osobowych  przez organizatora  w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
  1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania i umieszczania zdjęć na stronie internetowej SP 48.
  2. Najlepsze hasła zostaną umieszczone na tabliczkach chroniących szczecińskie krokusy  (w pierwszej kolejności na Jasnych Błoniach).
  3. Autorzy tych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, opiekunowie  –podziękowania.

  Szkoły  nagrodzonych uczniów otrzymają cebulki krokusów.

  1. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie pozostaną własnością  Organizatora.

   

  TERMINY

  - prace  należy przesłać do 28 lutego 2018r.   na adres:

   

   

  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

  ul. Czorsztyńska 35

  71-201 SZCZECIN

  tel./fax 91 48-733-03

  lub

  e-mail:  danutacislo@gmail.com

   z dopiskiem

   "KONKURS NA HASŁO CHRONIĄCE KROKUSY"

   

   

  - wręczenie nagród - kwiecień/maj 2018r. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

   

   

                               

  Konkurs współfinansowany przez:

  Urząd Miasta Szczecin, Ogrodnika  Miasta Szczecin, WFOŚiGW,  Radę  Rodziców SP48, Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Pogodna "Pogodniak".

  15.01.2018 11:12 | więcej »
 • 1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

  a. I kategoria – uczniowie klas 0-III szkół podstawowych

  b. II kategoria – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych

  2. Technika pracy  - dowolna (wyklejana, naklejana, wydzierana, z użyciem tkaniny, papieru, cekinów, piór itp.)

  3. Forma pracy – przestrzenna (do noszenia/przyłożenia na/do twarzy)

   

  Opis pracy:

  1. Każda praca powinna być opatrzona trwale kartą informacyjną z następującymi danymi (z tyłu maski):

  a. Imię i nazwisko autora,                                                      

  b. Klasa i wiek ucznia,

  c. Nazwa i adres szkoły, nr telefonu,

  Kryteria oceny:

  · Trudność wykonania,

  · Wrażenia estetyczne (pomysłowość, atrakcyjność),

  · Samodzielność wykonania (pracochłonność),

  Składanie prac:

  1. Termin składania prac: 6 lutego 2018r ( ŚWIETLICA SZKOLNA).

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

  źródło obrazu: www.pixabay.com

  12.01.2018 12:11 | więcej »
 • Szkoła Podstawowa nr 41 z oddziałami integracyjnymi ma zaszczyt zaprosić na
  "Multimedialny konkurs na prezentację językowo-informatyczny"
  pod patronatem Kuratorium Oświaty.


  Stwórz w języku angielskim lub niemieckim prezentację multimedialną w programie Microsoft PowerPoint na temat "Mój idol".

  oceniane będzie:

  • wartość estetyczna
  • wykorzystanie wiedzy informatycznej
  • poprawność językowa
  • umiejętność zapamiętywania.

  Regulamin.docx

  Prace należy przesyłać na adres: arakowska@sp48szczecin.edu.pl do 29. 01.2018r.
  12.01.2018 14:32 | więcej »
 • Zapraszam uczniów klas 3-6
  do udziału
  w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który odbędzie się 27 lutego 2018 r., wtorek Informacje o konkursie - http://www.ssodelta.edu.pl/ Zgłoszenia i wpłaty: 9zł - do 14.01.17 E. Nowińska
  09.01.2018 12:33 | więcej »
 • Nasza szkoła jest organizatorem Dzielnicowego Przeglądu Małego Konkursu Recytatorskiego.
  Odbędzie się on 17. 02. 2018r.
  Zgłoszenia szkół przyjmujemy do 01.02.2018r.
  (SP48, ul. Czorsztyńska 35 71-201 Szczecin).

  Prosimy również o potwierdzenie chęci udziału e-mailowo na adres: biblioteka.48@poczta.onet.pl


  Szczegóły dotyczące godzin konkursu zamieścimy w późniejszym terminie.
  Regulamin 
  i karta uczestnika w załączniku.

  Organizatorki: Katarzyna Łokaj i Małgorzata Roszak

  Załączniki:
  MKR_2018_regulamin.pdf

  mkr_karta-1.docx

  11.01.2018 09:20 | więcej »


 • VII międzyszkolny konkurs

  „Wielka, mała Ojczyzna”

   

  Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie
  ma przyjemność zaprosić uczniów klas trzecich
  szkół podstawowych
  do wzięcia udziału w konkursie
  „Wielka, mała Ojczyzna”
  Konkurs objęty jest Mecenatem Miasta Szczecin

         

  Celem konkursu jest wzbudzenie poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej, popularyzacja wiedzy o Polsce, propagowanie wiedzy o kulturze narodu i państwa polskiego oraz pogłębienie wiedzy o regionie i kształtowanie tożsamości regionalnej.

  Zakres materiału: mapa Polski i jej sąsiedzi, symbole narodowe, święta narodowe, wielcy Polacy, herby miast, zabytki i pomniki Szczecina i innych miast Polski, parki narodowe, polskie tradycje i obyczaje.

          Konkurs odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie, ul. Czorsztyńska 35.

          

   

  *Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych i wizerunku   w materiałach konkursowych i pokonkursowych.

   

  Regulamin_konkursu_Wielka._mala_Ojczyzna.pdf

  02.11.2017 12:41 | więcej »