Nawigacja

 • Olimpiada mitologiczna „Olimpus”  Serdecznie zapraszamy uczniów z klas IV-VI do udziału
  w Olimpiadzie mitologicznej „Olimpus”.

  Olimpiada zostanie przeprowadzona
  14 listopada 2018 r.

  Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dokonanie wpłaty w wysokości 8,5 zł do 22.10.2018r. do  nauczyciela historii.

  09.10.2018 15:12 | więcej »
 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny „KRĄG”

  Serdecznie zapraszamy uczniów  klas V i VI do wzięcia udziału XVII edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „KRĄG”.
  Tematyka konkursu dotyczy Polski Piastów.

  Test wiedzy odbędzie się 5.12.2018r.

  Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dokonanie wpłaty w wysokości 9 zł do 17. 10.2018r. do  nauczyciela historii.

  Serdecznie zapraszamy

  09.10.2018 15:11 | więcej »
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „LAURKA DLA PANI"

  ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48

  UL.CZORSZTYŃSKA 35

  71-201 SZCZECIN
  Tel. (91) 487-33-03

   

  ZAPRASZA DO UDZIAŁU W IX EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

  „LAURKA DLA PANI ”

   

  CELE:.

  1.  Rozwijanie zdolności manualnych  i twórczej wyobraźni dziecka.
  2.  Popularyzowanie działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

  REGULAMIN:

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie:

  -        uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas I – VI,

  -        autor może dostarczyć nie więcej niż 1 prace,

  -        materiały dowolne, praca przestrzenna lub płaska.

  Prosimy dokonać wstępnej eliminacji prac na terenie szkoły. W konkursie udział może wziąć 6 prac z danej szkoły.

  1. Prace powinny zawierać karteczkę z danymi:

  -        imię i nazwisko autora pracy,

  -        klasa,

  -        imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca,

  -        nazwa i adres szkoły (telefon sekretariatu szkoły)

  1. Kryteria oceny prac:

  -        oryginalność i pomysłowość,

  -        estetyka wykonania,

  -        zastosowana technika i ciekawie wykorzystane różnorodnych materiałów.

  1. Nagrody:
   Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Jury przyzna  nagrody 
   i wyróżnienia autorom najlepszych prac indywidualnych w kategoriach wiekowych klas I – III oraz IV – VI.
   Uczestnicy otrzymają dyplomy, a opiekunowie podziękowania. Nagrodzone i wyróżnione prace będzie można obejrzeć podczas wystawy  podsumowującej konkurs na hollu szkoły oraz  na stronie internetowej naszej szkoły.
  2. Zasady przyjmowania prac:

  Termin osobistego dostarczenia prac przez opiekuna (lub osobę upoważnioną) do dnia 12 października z dopiskiem „Laurka dla Pani” do świetlicy szkolnej w godz. 6.30 – 17. Prace powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i trwale  mieć przymocowaną metryczkę. Dane uczniów z jednej szkoły powinny być wpisane na listę zbiorczą.

  1. Podsumowanie konkursu. O nagrodach i wyróżnieniach  finaliści zostaną powiadomieni telefonicznie. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac.

   ORGANIZATORZY :

   

  Jolanta Paczos,

  Mularczyk Karolina

  Dorota Dybińska

  Grażyna Krupa

   

   

   

  *Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych i wizerunku w materiałach konkursowych i pokonkursowych.

  Do pobrania:


  Zgoda_rodzicow.docx

  01.10.2018 19:00 | więcej »
 • IX międzyszkolny konkurs „Potyczki matematyczno – ortograficzne”

   

  Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie
  ma przyjemność zaprosić
  uczniów klas trzecich  szkół podstawowych
  do wzięcia udziału w konkursie
  „Potyczki matematyczno - ortograficzne”
  Konkurs objęty jest Mecenatem Miasta Szczecin

          

           Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań matematycznych i ortograficznych, wykazywanie się umiejętnością logicznego myślenia i wyobraźnią przy rozwiązywaniu problemów matematycznych i ortograficznych oraz dostrzeganie i umiejętne stosowanie zasad ortograficznych i prawidłowości matematycznych.

           Konkurs odbędzie się 26 października 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie, ul. Czorsztyńska 35.

           

  *Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych i wizerunku w materiałach konkursowych i pokonkursowych.


   Załaczniki do pobrania:

  Regulamin_konkursu_Potyczki_matematyczno_-_ortograficzne.pdf
  Formularz_zgloszeniowy_Konkursu.docx
  Zgoda_rodzicow.docx

  11.09.2018 20:09 | więcej »