Nawigacja

 • Międzyszkolny konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Maska Karnawałowa”

  Zapraszamy uczniów klas I-VI do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Najpiękniejsza Maska Karnawałowa”

   
  1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych
  2.
  Technika pracy  - dowolna (wyklejana, naklejana, wydzierana, z użyciem tkaniny, papieru, cekinów, piór itp.)
  3.
  Forma pracy – przestrzenna (do noszenia/przyłożenia na/do twarzy)

   

  Opis pracy:

  1.      Każda praca powinna być opatrzona trwale kartą informacyjną z następującymi danymi (z tyłu maski):

  a.       Imię i nazwisko autora,                                                       

  b.      Klasa i wiek ucznia,

  c.       Nazwa i adres szkoły, nr telefonu,

  Kryteria oceny:

  ·         Trudność wykonania,

  ·         Wrażenia estetyczne (pomysłowość, atrakcyjność),

  ·         Samodzielność wykonania (pracochłonność),

  Składanie prac:

  1.      Termin składania prac: do 22stycznia 2019r.Świetlica szkolna.

   

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

                                                Dorota Dybińska, Karolina Mularczyk
   

  źródło obrazu: pixabay.com
   

  zgoda_na_przetwarzanie_danych_konkurs_Maska_karnawalowa.docx 

   

  11.01.2019 09:43 | więcej »
 • KONKURS PLASTYCZNY TALERZYK PEŁEN ZDROWIA

  Cele konkursu:

  - Zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania się tematem zdrowego odżywania;

  - Kształtowanie postaw prozdrowotnych;

  - Uzmysłowienie potrzeby spożywania zbilansowanych posiłków;

  - Rozwijanie zainteresowań dzieci;

  - Pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności dzieci;

  1. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych;

  2. Do prac należy dołączyć:

  - metryczkę z imieniem, nazwiskiem dziecka, tematem pracy, wiekiem ucznia, klasą;

  - oświadczenie opiekunów prawnych ucznia w związku z ochroną danych osobowych.

  3. Każdy uczestnik może dostarczyć 1 pracę;

  4. Dostarczenie pracy na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

  5. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi, pozostaną własnością organizatorów konkursu, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania;

   

  WARUNKI KONKURSU:

   

  - technika wykonania: praca wykonana na tekturowym talerzyku

  - rodzaj materiału: dowolny

  - na talerzyku powinny znaleźć się składniki zdrowego posiłku

  - do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne przestrzenne

  TERMINY:

  Prace należy dostarczyć do 25 stycznia 2019 r. Świetlica szkolna

   

  UWAGI

  1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i

  przyznania nagrody. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie

  danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawa

  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.)

  Serdecznie zapraszamy

  Dorota Dybińska, Jolanta Paczos
   

  źródło obrazu: pixabay.com

  11.01.2019 09:21 | więcej »
 • VI SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ANGIELSKIEJ

  Serdecznie zapraszamy klasy 4-6

  do udziału w

   Szkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Angielskiej.

  Data: 16 stycznia 2019r.

  Godzina: 9.50

  Miejsce: korytarz na I piętrze (obok sal 22 i 23)

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

  Katarzyna Zdobylak-Depa i Adrianna Madejska

  Zasady uczestnictwa:

  - konkurs przeznaczony jest  dla uczniów klas 4-6;

  - uczestnicy występują bez użycia mikrofonu i bez elementów inscenizacji  (rekwizyty, kostiumy, gestykulacje);

   - uczestnik konkursu jest zobowiązany dostarczyć do organizatora kopię tekstu, który będzie recytowany najpóźniej do 11 stycznia  2019r., co jest jednoznaczne ze zgłoszeniem się do konkursu;

  - uczestnik prezentuje tylko jeden utwór poetycki w języku angielskim;

  - maksymalny czas prezentacji do 2 min.

   

  Kryteria oceniania i punktacji:

  - znajomość utworu – 5 pkt;

  - dobór repertuaru (dostosowanie do możliwości uczestnika) – 5 pkt;

  - poprawna wymowa – 5 pkt;

  - zrozumienie utworu -5 pkt;

  - ogólne wrażenie – 5pkt.

  Każdy  uczestnik  może otrzymać max 25 pkt.

   

  31.12.2018 10:24 | więcej »
 •  

   16 stycznia (środa) 2019r. o godz. 9.50,
  korytarz na I piętrze (obok sal 22 i 23)

   

   Repertuar: znane przeboje muzyki rozrywkowej w języku angielskim.

  Każdy uczestnik, duet lub max 3-osobowy zespół wykonuje jeden utwór do 4 min;

  forma występu: a capella, z pół-playbackiem,

  z akompaniamentem własnym lub osoby towarzyszącej.

   

  Uczestnicy konkursu będą oceniani wg następujących kryteriów:

  strona muzyczno-wokalna (walory głosowe i muzykalność) - 5 punktów, poprawność językowa - 5 punktów,

  interpretacja prezentowanego utworu - 5 punktów oraz ogólny wyraz artystyczny (inscenizacja ruchowa, dobór ubioru do prezentowanego utworu) - 5 punktów. Razem 20 punktów.

   

  Słowa piosenki należy dostarczyć do pokoju nauczycielskiego do 11 stycznia do godz. 14.30 :)

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

  Adrianna Madejska i Katarzyna Zdobylak-Depa

   

  obraz: wikimediacommons

  11.01.2019 09:22 | więcej »