Nawigacja

 • 1. Cele konkursu:

  - wykonanie pracy plastycznej,

  - rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na piękno przyrody,

  - rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci

  - zmotywowanie uczniów do tropienia i poszukiwania pierwszych oznak wiosny

  - rozwijanie twórczości plastycznej,

  - zainteresowanie uczniów prowadzeniem obserwacji przyrodniczych

  - rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci,

  - inspirowanie wiosenną tematyką

  - kształtowanie umiejętności stosowania i łączenia różnorodnych technik plastycznych,

  - promowanie talentów dzieci

   

  2. Warunki uczestnictwa:

  - konkurs jest kierowany do dzieci w wieku 5-6 lat z oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli,

  - przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu jw.

  - format pracy A4,

  - technika dowolna płaska,

  - uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie,

  - każda placówka przesyła maksymalnie 3 prace,

  - każda praca powinna być opatrzona metryczką:

  - imię i nazwisko oraz wiek dziecka,

  - nazwa i adres placówki,

  - imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna wraz z adresem e-mail i numerem telefonu,

  - prace konkursowe przechodzą na własność organizatora,

  - przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  - lista laureatów zostanie umieszczona na tronie szkoły SP48 do dnia 07.05.2018 r.

  Termin oddania prac mija 30.04.2018r.

  Prace należy składać w Oddziale Przedszkolnym przy SP48 ul. Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin, lub przesłać na adres szkoły z dopiskiem „konkurs”(Oddział Przedszkolny).

   

  3. Kryteria oceniania:

  - wszystkie prace, które będą spełniać wymogi regulaminowe, wezmą udział w konkursie,

  - prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów konkursu według następujących kryteriów:

  * ogólne wrażenia artystyczne,

  * dobór i wykorzystanie materiałów,

  * wkład pracy,

  * walory artystyczne,

  * estetyka wykonania, kolorystyka itp.,

  * oryginalny pomysł

  Autorzy najlepszych prac otrzymają drobne upominki i dyplomy, a nauczyciele pod których kierunkiem zostały wykonane prace otrzymają podziękowanie drogą mailową.

   

  Organizatorzy:

  Dorota Zotka

  Marlena Dobrowolska

  12.04.2018 08:24 | więcej »
 • 1. Cele konkursu:

  - wykonanie pracy plastycznej,

  - rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na piękno przyrody,

  - rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci

  - zmotywowanie uczniów do tropienia i poszukiwania pierwszych oznak wiosny

  - rozwijanie twórczości plastycznej,

  - zainteresowanie uczniów prowadzeniem obserwacji przyrodniczych

  - rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci,

  - inspirowanie wiosenną tematyką

  - kształtowanie umiejętności stosowania i łączenia różnorodnych technik plastycznych,

  - promowanie talentów dzieci

   

  2. Warunki uczestnictwa:

  - konkurs jest kierowany do dzieci w wieku 5-6 lat z oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli,

  - przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu jw.

  - format pracy A4,

  - technika dowolna płaska,

  - uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie,

  - każda placówka przesyła maksymalnie 3 prace,

  - każda praca powinna być opatrzona metryczką:

  - imię i nazwisko oraz wiek dziecka,

  - nazwa i adres placówki,

  - imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna wraz z adresem e-mail i numerem telefonu,

  - prace konkursowe przechodzą na własność organizatora,

  - przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  - lista laureatów zostanie umieszczona na tronie szkoły SP48 do dnia 07.05.2018 r.

  Termin oddania prac mija 30.04.2018r.

  Prace należy składać w Oddziale Przedszkolnym przy SP48 ul. Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin, lub przesłać na adres szkoły z dopiskiem „konkurs”(Oddział Przedszkolny).

   

  3. Kryteria oceniania:

  - wszystkie prace, które będą spełniać wymogi regulaminowe, wezmą udział w konkursie,

  - prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów konkursu według następujących kryteriów:

  * ogólne wrażenia artystyczne,

  * dobór i wykorzystanie materiałów,

  * wkład pracy,

  * walory artystyczne,

  * estetyka wykonania, kolorystyka itp.,

  * oryginalny pomysł

  Autorzy najlepszych prac otrzymają drobne upominki i dyplomy, a nauczyciele pod których kierunkiem zostały wykonane prace otrzymają podziękowanie drogą mailową.

   

  Organizatorzy:

  Dorota Zotka

  Marlena Dobrowolska

  12.04.2018 08:24 | więcej »
 • 1. Cele konkursu:

  - wykonanie pracy plastycznej,

  - rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na piękno przyrody,

  - rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci

  - zmotywowanie uczniów do tropienia i poszukiwania pierwszych oznak wiosny

  - rozwijanie twórczości plastycznej,

  - zainteresowanie uczniów prowadzeniem obserwacji przyrodniczych

  - rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci,

  - inspirowanie wiosenną tematyką

  - kształtowanie umiejętności stosowania i łączenia różnorodnych technik plastycznych,

  - promowanie talentów dzieci

   

  2. Warunki uczestnictwa:

  - konkurs jest kierowany do dzieci w wieku 5-6 lat z oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli,

  - przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu jw.

  - format pracy A4,

  - technika dowolna płaska,

  - uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie,

  - każda placówka przesyła maksymalnie 3 prace,

  - każda praca powinna być opatrzona metryczką:

  - imię i nazwisko oraz wiek dziecka,

  - nazwa i adres placówki,

  - imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna wraz z adresem e-mail i numerem telefonu,

  - prace konkursowe przechodzą na własność organizatora,

  - przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  - lista laureatów zostanie umieszczona na tronie szkoły SP48 do dnia 07.05.2018 r.

  Termin oddania prac mija 30.04.2018r.

  Prace należy składać w Oddziale Przedszkolnym przy SP48 ul. Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin, lub przesłać na adres szkoły z dopiskiem „konkurs”(Oddział Przedszkolny).

   

  3. Kryteria oceniania:

  - wszystkie prace, które będą spełniać wymogi regulaminowe, wezmą udział w konkursie,

  - prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów konkursu według następujących kryteriów:

  * ogólne wrażenia artystyczne,

  * dobór i wykorzystanie materiałów,

  * wkład pracy,

  * walory artystyczne,

  * estetyka wykonania, kolorystyka itp.,

  * oryginalny pomysł

  Autorzy najlepszych prac otrzymają drobne upominki i dyplomy, a nauczyciele pod których kierunkiem zostały wykonane prace otrzymają podziękowanie drogą mailową.

   

  Organizatorzy:

  Dorota Zotka

  Marlena Dobrowolska

  12.04.2018 08:24 | więcej »
 • 1. Cele konkursu:

  - wykonanie pracy plastycznej,

  - rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na piękno przyrody,

  - rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci

  - zmotywowanie uczniów do tropienia i poszukiwania pierwszych oznak wiosny

  - rozwijanie twórczości plastycznej,

  - zainteresowanie uczniów prowadzeniem obserwacji przyrodniczych

  - rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci,

  - inspirowanie wiosenną tematyką

  - kształtowanie umiejętności stosowania i łączenia różnorodnych technik plastycznych,

  - promowanie talentów dzieci

   

  2. Warunki uczestnictwa:

  - konkurs jest kierowany do dzieci w wieku 5-6 lat z oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli,

  - przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu jw.

  - format pracy A4,

  - technika dowolna płaska,

  - uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie,

  - każda placówka przesyła maksymalnie 3 prace,

  - każda praca powinna być opatrzona metryczką:

  - imię i nazwisko oraz wiek dziecka,

  - nazwa i adres placówki,

  - imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna wraz z adresem e-mail i numerem telefonu,

  - prace konkursowe przechodzą na własność organizatora,

  - przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  - lista laureatów zostanie umieszczona na tronie szkoły SP48 do dnia 07.05.2018 r.

  Termin oddania prac mija 30.04.2018r.

  Prace należy składać w Oddziale Przedszkolnym przy SP48 ul. Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin, lub przesłać na adres szkoły z dopiskiem „konkurs”(Oddział Przedszkolny).

   

  3. Kryteria oceniania:

  - wszystkie prace, które będą spełniać wymogi regulaminowe, wezmą udział w konkursie,

  - prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów konkursu według następujących kryteriów:

  * ogólne wrażenia artystyczne,

  * dobór i wykorzystanie materiałów,

  * wkład pracy,

  * walory artystyczne,

  * estetyka wykonania, kolorystyka itp.,

  * oryginalny pomysł

  Autorzy najlepszych prac otrzymają drobne upominki i dyplomy, a nauczyciele pod których kierunkiem zostały wykonane prace otrzymają podziękowanie drogą mailową.

   

  Organizatorzy:

  Dorota Zotka

  Marlena Dobrowolska

  12.04.2018 08:24 | więcej »
 • 1. Cele konkursu:

  - wykonanie pracy plastycznej,

  - rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na piękno przyrody,

  - rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci

  - zmotywowanie uczniów do tropienia i poszukiwania pierwszych oznak wiosny

  - rozwijanie twórczości plastycznej,

  - zainteresowanie uczniów prowadzeniem obserwacji przyrodniczych

  - rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci,

  - inspirowanie wiosenną tematyką

  - kształtowanie umiejętności stosowania i łączenia różnorodnych technik plastycznych,

  - promowanie talentów dzieci

   

  2. Warunki uczestnictwa:

  - konkurs jest kierowany do dzieci w wieku 5-6 lat z oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli,

  - przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu jw.

  - format pracy A4,

  - technika dowolna płaska,

  - uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie,

  - każda placówka przesyła maksymalnie 3 prace,

  - każda praca powinna być opatrzona metryczką:

  - imię i nazwisko oraz wiek dziecka,

  - nazwa i adres placówki,

  - imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna wraz z adresem e-mail i numerem telefonu,

  - prace konkursowe przechodzą na własność organizatora,

  - przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  - lista laureatów zostanie umieszczona na tronie szkoły SP48 do dnia 07.05.2018 r.

  Termin oddania prac mija 30.04.2018r.

  Prace należy składać w Oddziale Przedszkolnym przy SP48 ul. Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin, lub przesłać na adres szkoły z dopiskiem „konkurs”(Oddział Przedszkolny).

   

  3. Kryteria oceniania:

  - wszystkie prace, które będą spełniać wymogi regulaminowe, wezmą udział w konkursie,

  - prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów konkursu według następujących kryteriów:

  * ogólne wrażenia artystyczne,

  * dobór i wykorzystanie materiałów,

  * wkład pracy,

  * walory artystyczne,

  * estetyka wykonania, kolorystyka itp.,

  * oryginalny pomysł

  Autorzy najlepszych prac otrzymają drobne upominki i dyplomy, a nauczyciele pod których kierunkiem zostały wykonane prace otrzymają podziękowanie drogą mailową.

   

  Organizatorzy:

  Dorota Zotka

  Marlena Dobrowolska

  12.04.2018 08:24 | więcej »

 • Zapraszam do udziału uczniów klas IV i V. Projekty wykonane na papierze w formacie A3 lub A2 na temat postaci historycznej lub osoby znanej współcześnie powinny zawierać jej zdjęcia lub ilustracje i krótkie opisy, a także wybrane fakty oraz ciekawostki z życia i działalności ( w języku angielskim).
  Oceniane będą:
  - zawartość i poprawność merytoryczna i językowa,
  - kreatywność w podejściu do tematu,
  - forma plastyczna i staranność wykonania.

  Termin składania projektów: do 20.04.2018
  Elżbieta Nowińska
   
  04.04.2018 21:31 | więcej »
 • Zapraszam do udziału w konkursie języka angielskiego dla klas III - My Monster.
  Przygotuj projekt, w którym na kartce sztywnego papieru wykonasz dowolną techniką postać potwora (np. kolaż, farby, pastele) oraz opiszesz jego wygląd w języku angielskim.
  Ocenie podlegać będą:
  - kreatywność: pomysł i zastosowana technika,
  - opis i jego poprawność językowa,
  - staranność wykonania.
  Termin składania prac: do 20.04.2018.
    Elżbieta Nowińska
  źródło obrazu: pixaby.com
  04.04.2018 21:25 | więcej »


 • VII międzyszkolny konkurs

  „Wielka, mała Ojczyzna”

   

  Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie
  ma przyjemność zaprosić uczniów klas trzecich
  szkół podstawowych
  do wzięcia udziału w konkursie
  „Wielka, mała Ojczyzna”
  Konkurs objęty jest Mecenatem Miasta Szczecin

         

  Celem konkursu jest wzbudzenie poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej, popularyzacja wiedzy o Polsce, propagowanie wiedzy o kulturze narodu i państwa polskiego oraz pogłębienie wiedzy o regionie i kształtowanie tożsamości regionalnej.

  Zakres materiału: mapa Polski i jej sąsiedzi, symbole narodowe, święta narodowe, wielcy Polacy, herby miast, zabytki i pomniki Szczecina i innych miast Polski, parki narodowe, polskie tradycje i obyczaje.

          Konkurs odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie, ul. Czorsztyńska 35.

          

   

  *Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych i wizerunku   w materiałach konkursowych i pokonkursowych.

   

  Regulamin_konkursu_Wielka._mala_Ojczyzna.pdf

  02.11.2017 12:41 | więcej »