Nawigacja

Regulamin konkursu 2018/2019r. Wyniki eliminacji Finał konkursu Agenda finału Archiwum Konkursu

Regulamin konkursu 2018/2019r.

Regulamin IV Ogólnopolskiego Konkursu "Kodować każdy może"

 1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 48 mgr inż. Iwonę Górską.

Konkurs jest prowadzony pod merytorycznym nadzorem pracowników Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (WI ZUT). WI ZUT posługuje się tytułem "Partner merytoryczny".

 1. Konkurs objęty jest Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Patronatem Prezydenta Miasta Szczecin
 2. Cele
 • Popularyzacja umiejętności programowania w języku Scratch.
 • Kształtowanie zdolności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu kodowania w języku Scratch.
 • Tworzenie warunków efektywnego współzawodnictwa dla uczniów szkół podstawowych.
 • Integracja środowiska edukatorów kodowania.
 1. Organizacja konkursu:
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z całej Polski.
 • Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych: klasy II-III (organizatorzy dopuszczają udział uczniów klas pierwszych, jednak z zastrzeżeniem o ocenianiu pracy według kryteriów kategorii klas II-III), klasy IV-V i klasy VI-VII.
 1. Terminy:

Konkurs składa się z dwóch części: eliminacji i finału.

Uwaga! Ze względu na obecną, niestabilna sytuację w niektórych szkołach przedłużamy eliminacje do 25 stycznia 2019r.

 

Eliminacje rozgrywane są zdalnie i kończą się 25 stycznia 2019r.

Lista uczestników finału zostanie opublikowana 2 lutego 2019 na stronie internetowej SP 48, http://www.sp48szczecin.edupage.org w zakładce "Kodować każdy może" Wyniki konkursu.

Finał odbędzie się 2 marca 2019 w siedzibie Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie, ul. Żołnierska 52.

Ze względu na wprowadzenie Scratch3 na platformie scratch. mit.edu podczas finału z przyczyn systemowych uczniowie będą pracowali na tej właśnie wersji.  

Prosimy o zapoznanie się z jej interfejsem.

 1. Eliminacje
 • Jedna szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 skryptów w każdej z kategorii wiekowych (jeden zawodnik może zgłosić tylko jeden skrypt).
 • Zgłoszenia dokonuje opiekun wysyłając na adres: konkurssp48@gmail.com następujące informacje: tytuł pracy; imię i nazwisko autora; klasa i szkoła autora; imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
 • Opiekun przesyła pracę umieszczając w nazwie pliku imię i nazwisko ucznia (np. annakowalska.sb2 lub annakowalska.sb3). Opiekun załącza również zeskanowaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podpisaną przez opiekuna prawnego uczestnika (załącznik do regulaminu).
 • Skrypty spełniające wymagania formalne zgłoszone do konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa.

WYTYCZNE DLA KLAS II-III

Zadaniem na etapie eliminacji do konkursu „Kodować każdy może” w kategorii klas II- III jest wykonanie animacji komputerowej do wybranego wiersza lub fragmentu wiersza wybranego polskiego poety(prezentacja jednominutowa).

Skrypty uczniów klas II-III oceniane będą według następujących kryteriów:

 • grafika: 0 –10 punktów,
 • dźwięk: 0 –10 punktów,
 • zróżnicowanie (różnorodność zastosowanych bloków): 0 – 10 punktów,
 • estetyka: 0- 10 punktów.

           Maksymalna liczba punktów wynosi 40.

 

          WYTYCZNE DLA KLAS IV-V

Zadaniem na etapie eliminacji do konkursu „Kodować każdy może” w kategorii klas IV- V jest wykonanie animacji komputerowej pt. „Duszkiem rysowane – jednominutowa ilustracja do wiersza lub fragmentu wiersza wybranego polskiego poety”. Skrypty uczniów klas czwartych i piątych oceniane będą według następujących kryteriów:

 • grafika: 0 –10 punktów,
 • dźwięk: 0 –10 punktów,
 • zróżnicowanie (różnorodność zastosowanych bloków): 0 – 10 punktów,
 • estetyka: 0- 10 punktów,
 • odporność na błędy: 0- 10 punktów.

            Maksymalna liczba punktów wynosi 50.

 Całość ilustracji ma narysować duszek po uruchomieniu programu.

 

WYTYCZNE DLA KLAS VI-VII

Zadaniem na etapie eliminacji do konkursu „Kodować każdy może” w kategorii klas VI-VII jest wykonanie gry edukacyjnej o tematyce z zakresu geografii Polski.

Skrypty uczniów klas szóstych oceniane będą według następujących kryteriów:

 • grafika: 0 –10 punktów,
 • dźwięk: 0 –10 punktów,
 • zróżnicowanie (różnorodność zastosowanych bloków): 0 – 10 punktów,
 • estetyka: 0- 10 punktów,
 • odporność na błędy: 0- 10 punktów.

         Maksymalna liczba punktów wynosi 50.

 

 

 • Prace niezgodne z tematem nie podlegają ocenie Komisji.
 • Spośród zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wyłoni 10 finalistów w każdej z kategorii wiekowych. Komisja zastrzega sobie prawo do poszerzenia listy finalistów.
 • Lista finalistów zostanie opublikowana na stronie SP48, 2 lutego 2019 roku.
 1. Finał
 • Finał konkursu „Kodować każdy może" zostanie rozegrany 2 marca 2019 roku (sobota), o godz. 11:00 w budynku Wydziału Informatyki, ul. Żołnierska 52. Szczegółowe informacje będą opublikowane na stronie http://www.sp48szczecin.edupage.org w zakładce "Kodować każdy może" Wyniki konkursu.
 • Finał składa się z dwóch części: indywidualnej i zespołowej.
 • Indywidualna rozgrywka finałowa:
  • Indywidualna rozgrywka finałowa dla klas II-III trwa 30 min, dla klas IV-V i VI-VII trwa 45 min i we wszystkich kategoriach wiekowych polega na rozwiązaniu zadań przygotowanych przez Komisję Konkursową.
  • Każdy uczestnik finału pracuje przy swoim stanowisku wyposażonym w odpowiednie narzędzia.
  • W każdej kategorii wiekowej wyłonionych zostanie trzech laureatów.
 • Zespołowa rozgrywka finałowa.
  • Zespoły zostaną wyłonione drogą losowania spośród finalistów konkursu w każdej kategorii wiekowej.
  • Zespoły podczas finału stoczą pojedynek na skrypty.
  • Zwycięski zespół w danej kategorii wiekowej zostanie wyróżniony.
 1. Postanowienia końcowe:
 • Decyzje Komisji są ostateczne.
 • Komisja nie udziela wyjaśnień dotyczących wykonanych prac.

 

 

Zgoda na przetwarzanie_danych.pdf

Regulamin_2018_2019.pdf