Nawigacja

Rekrutacja

PODSTAWOWE INFORMACJE

 

REKRUTACJA DO KLAS PROFILOWANYCH W NASZEJ SZKOLE:

05.04.2018r. REKRUTACJA DO I KLASY DWUJĘZYCZNEJ

dotyczy uczniów, którzy złożyli deklarację w naszej szkole

 

Spotykamy sie o godzinie 16:45 w holu szkoły.

O godzinie 17:00 kandydaci przystąpią do rekrutacji.

Prosimy o wyposażenie Dziecka w niezbędne materiały: kredki (koniecznie niebieska, czerwona, pomarańczowa, zielona, czarna, żółta), ołówek

Czas trwania rekrutacji: ok. 1 godziny.

 

12.04. 2018r. REKRUTACJA DO KLASY TANECZNEJ (TANIEC LUDOWY)

szczegóły wkrótce

 

TERMINY OGÓLNE:

https://nabor.pcss.pl/szczecin/

 

A. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2018/2019

B. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny 2018/2019

 

UCHWAŁA NR XXVIII/723/17
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do
ich potwierdzenia.pdf

 

UCHWAŁA NR XXVIII/724/17
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów.pdf