Nawigacja

Świetlica

Zapisy

Zapisując Dziecko szkoły Rodzic powinien:

 

1. zapoznać się z regulaminem i procedurami obowiązującymi

w świetlicy szkolnej;

2. pobrać kartę zapisu do świetlicy i zaświadczenie o zatrudnieniu, wypełnić je i dostarczyć do szkoły (najpóźniej do 3 września  2018r.)
3. do 15 września dostarczyć załącznik nr 1 do wychowawcy świetlicy szkolnej

 

Karty zgłoszeń do świetlicy szkolnej

wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu


można składać w sierpniu w sekretariacie szkoły
oraz
3 września po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019 do świetlicy szkolnej