Nawigacja

Komunikaty Rady Rodziców Zadania i skład Prezydium Rady Rodziców Dofinansowania Rady Rodziców Działania Prezydium Rady Rodziców KONTAKT

Rada Rodziców

Komunikaty Rady Rodziców

ROK SZKOLNY 2018\2019

 

Komunikat 1 Rady Rodziców SP 48

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 48

prosi o pomoc

w zakupie nowego sztandaru.

 

W związku z rozpoczęciem procedury nadania nowego imienia naszej szkole pragniemy posiadać nowy sztandar, który będzie podnosił rangę uroczystości szkolnych.

Prosimy zatem o wzięcie udziału w akcji

„Sztandar dla SP48”

poprzez wpłaty na konto Rady Rodziców.

 

Nr konta: 04124038131111000043847390

z dopiskiem: darowizna na sztandar dla SP48

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2017\2018

 

Komunikat 4 Rady Rodziców SP 48

z dn. 28.05.2018

Dotyczy: rozstrzygnięcia konkursu związanego z wpłatami na Radę Rodziców

  1. Po analizie wpłat na Radę Rodziców dokonanych przez poszczególne klasy przyznano następujące nagrody:

1. Klasa 1A – zwrot w wysokości 35 %

2. Klasa 2B – zwrot w wysokości 30 %

3. Klasa 5C – zwrot w wysokości 25 %

  1. Przedłuża się termin złożenia wniosku o wypłatę zwrotu do dnia 18.06.2018r.

Gratulujemy zwycięzcom.

 

Komunikat 3

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 48

z dnia 26.02.2018r.

Dotyczy: możliwości kontynuacji nauki uczniów z obecnych klas 6 w SP 48

1. Rada Rodziców informuje, że po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pani Dyrektor Iwony Górskiej nie widzi możliwości pozostawienia jakiejkolwiek obecnej klasy 6 na kolejny rok szkolny (2018/2019) w SP 48 w Szczecinie.

2. W związku z powyższym Rada Rodziców nie widzi potrzeby ogólnego spotkania z rodzicami uczniów klas 6 w sprawie możliwości przedłużenia edukacji w klasie 7 w SP 48 w Szczecinie.

 

Komunikat 2 Rady Rodziców SP48

z dn. 08.01.2018

Dotyczy: opłaty za korzystanie ze świetlicy szkolnej

RR informuje, że miesięczna wysokość opłaty za korzystanie ze świetlicy szkolnej wynosi 10 zł począwszy od 01.02.2018 roku.

Rodzice, którzy dokonali wpłat za cały rok z góry na dotychczasowych zasadach (20zł/m-c) na indywidualny wniosek będę mogli przenieść nadpłatę na kolejny rok szkolny.

 

Komunikat 1 Rady Rodziców SP48

z dn. 08.01.2018

Dotyczy: Wpłaty na Radę Rodziców

W związku z propozycjami skarbników klasowych dotyczącymi podwyższenia wysokości zwrotów z wpłat na Radę Rodziców Prezydium RR ustaliło co następuje:

  1. RR ogłasza konkurs dla wszystkich klas SP48 związany z wpłatami na RR.
  2. Trzy klasy, które jako pierwsze wpłacą 100% kwoty wpłat na RR uzyskają zwrot w wysokości 40% wpłaconej kwoty z przeznaczeniem na cele klasowe lub trzy kolejne klasy, które uzyskają najwyższy procent wpłat na RR otrzymają kolejno zwroty w wysokości 35%, 30% i 25% wpłaconej kwoty z przeznaczeniem na cele klasowe.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30. 04. 2018 roku.
  4. Zwroty na wniosek klasy mogą być odebrane do 31. 05. 2018 roku.
  5. Anulowane zostają wcześniejsze ustalenia dotyczące 10% zwrotu wpłaconej kwoty dla każdej klasy.