Nawigacja

 • Uroczyste otwarcie.

  14 marca nastąpiło szczególne wydarzenie zarówno dla naszej szkoły, jak i dla naszego miasta. Dzisiaj została uroczyście otwarta pierwsza w Szczecinie "klasa tabletowa" stworzona w publicznej szkole podstawowej. Tą szkołą jest właśnie nasza placówka! 

  52 tablety Lenovo Yoga 2 zostały zakupione ze środków Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. Od lutego korzystają z nich uczniowie zerówki (kodując w Scratch Junior), klasy 2d (klasa tabletowa), a to dopiero początek.
  Celem stworzenia klasy tabletowej jest realizacja innowacji pedagogicznej pn. „Mój szkolny, codzienny, cyfrowy świat”. Jej głównym celem jest nauka ukierunkowanego, rozumnego posługiwania się technologiami. W praktyce dzieci wykorzystywać będą elektroniczne narzędzia połączone z internetem w różnych zajęciach, m.in. korzystając z portali edukacyjnych i prezentacji interaktywnych.

  Inaugurację uświetnili znakomici Goście: z Wydziału Oświaty UM: Dyrektor Wydziału- p. Lidia Rogaś; Główny Specjalista ds. Zarządzania Szkołami- p. Grażyna Stempińska, z Wydziału Informatyki UM: Dyrektor Wydziału- p. Janusz Żyliński, z-ca Dyrektora Wydziału- p. Marek Dymek, z Wydziału Informatyki ZUT: Dziekan Wydziału- prof. dr hab. Antoni Wiliński, Prodziekan- dr Piotr Piela, pełnomocnik dziekana WI ZUT ds. współpracy z otoczeniem- dr Anna Barcz, z TECHNOPARKU POMERANIA- Prezes Zarządu- p. Andrzej Feterowski, z ZCDN-  Dyrektor, p. Urszula Pańka; Dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek szkolnych: Dyrektor  PP10- p. Danuta Buda, Dyrektor Gimnazjum nr18- p. Wiesława Barabas, Dyrektor LO IV- p. Janusz Olczak, z firmy wspierającej nas IT Serwis: wiceprezes Krzysztof Kwinta, z Rady Rodziców SP48: Przewodnicząca- p. Joanna Lewandowska oraz p. Paweł Wierzchowiec, których przywitała p. Dyrektor mgr inż. Iwona Górska.

  Serdecznie dziękujemy przybyłym Gościom. 

  Podziękowania należą się  oczywiście Grupie Dzieci z naszej szkolnej Zerówki, którzy pokazali swoje umiejetności kodowania oraz uczniom klasy 2d (od dzisiaj oficjalnie TABLETOWEJ:)), którzy pokazali jak można łączyć tradycyjne uczenie się z nowoczesnością. Zajęcia poprowadziła twórczyni innowacji "Mój szkolny, codzienny, cyfrowy świat" Anna Rakowska

   

    

   

  Galeria

  (zdjęcia w galerii, autorstwa p. Pawła Wierzchowca)

  Media o wydarzeniu:

  http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34959,19756586,pierwsza-w-szczecinie-klasa-tabletowa-w-szkole-publicznej-juz.html

  http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34959,19765832,w-tej-szkole-maluchy-z-zerowki-i-drugoklasisci-pracuja-na-tabletach.html

  http://www.mmszczecin.pl/artykul/dzieci-beda-uczyc-sie-z-tabletow-pierwsza-taka-klasa-w,3676240,artgal,t,id,tm.html

   

  http://szczecin-informacje.pl/szczecin-informacje-przeglad-adrykulu/97-pierwsza-w-szczecinie-klasa-tabletowa-zdjecia-wideo.html

  http://www.gs24.pl/wiadomosci/szczecin/g/pierwsze-klasy-tabletowe-w-szczecinie,9720902,17532060/

  29.03.2016 20:03 | więcej »
 • Podstawowe założenia klasy tabletowej

  Obecnie nie można w naturalny sposób oddzielić „świata dzieci” od technologii i cyfryzacji. To, co do niedawna było nowinką techniczną stało się codziennością. Wdrażanie technologii niesie ze sobą wielkie zalety, ale i wady. Spotykamy się z nią, bowiem, w większości dziedzin życia. Posługiwanie się komputerem, tabletem, jest teraz jedną z umiejętności podstawowych, wymaganych. Dostępność i szeroki rozwój wzbudza uzasadnione obawy, odnośnie uzależnień medialnych. Niestety często owe uzależnienia wynikają z nieświadomego „wrzucania” dziecka w wir niekontrolowanej technologii. Należy, zatem kształcić dzieci już od najmłodszych lat, ukierunkowanego, rozumnego posługiwania się technologiami. Cel ten staje się główną motywacją do stworzenia tej innowacji.  
  Innowacja ukierunkowana jest na podejmowanie działań służących podnoszeniu skuteczności kształcenia, w ramach, którego modyfikowane będą warunki organizowania zajęć edukacyjnych, poprzez:
  ·  zastosowanie dodatkowego środka dydaktycznego, jakim jest tablet z klawiaturą,
  ·   wprowadzenie nowych metod pracy, poprzez wprowadzenie metodologii technologii informacyjno- komunikacyjnych,
  · uzupełnienie treści nauczania w niezbędną wiedzę technologiczną.

  Działania innowacyjne są prowadzone we współpracy z WI ZUT w Szczecinie.  

  Innowacja w żaden sposób nie narusza uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie wynikającym bezpośrednio z obowiązujących przepisów – Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

  Innowacja ta wpisuje się idealnie w „model mobilnego kształcenia”, o którym mowa w raporcie M.M. Sysło „Kierunki rozwoju edukacji wspieranej technologią. Nowe technologie w edukacji. Propozycja strategii i planu działania na lata 2014-2020”. Przedstawia on następujący model: „Model mobilnego kształcenia można scharakteryzować następującymi postulatami:
  1. Następuje przeniesienie nacisku z nauczania (teaching) na uczenie się (learning).
  2. Dokonuje się przejście od modelu teacher centered do learner centered, czyli uczeń staje się głównym podmiotem edukacji.
  3. Umożliwia daleko idącą personalizację, przejawiającą się możliwością tworzenia indywidualnych środowisk i ścieżek kształcenia.
  4. Uczący się gromadzi swoje indywidualne zasoby w osobistym archiwum i może tworzyć na ich podstawie e-portfolia, będące materiałem do refleksji nad własnym kształceniem i rozwojem oraz współczesną wersją wizytówki uczącego się, ilustrującą jego rozwój i możliwości, suplementem certyfikatów.
  5. Przyczynia się do realizacji idei learning anytime i anywhere, czyli uczenia się w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu, co wymaga jednak świadomego zaangażowania ucznia.
  6. Proces kształcenia może mieć charakter asynchroniczny (nie wszyscy uczą się jednocześnie i tego samego) i rozproszony (przebiega w różnych miejscach i w różnym czasie).
  7. System kształcenia jest oparty na ideach konstruktywistycznych, czyli budowania i rozwoju wiedzy przez uczniów w rzeczywistym środowisku ich przebywania i rozwoju.”

   

  02.03.2016 19:55 | więcej »